§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022

Liczba stron: 33

Plan nadzoru pedagogicznego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

"1. Ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2020 r. poz. 2198) 4. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2021/2022 5. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023"

Jak często należy aktualizować ten dokument

Nie później niż do 30 września

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Nadzór pedagogiczny

PAKIET: Wrzesień 2022

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023.