§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 15

Plan nadzoru pedagogicznego w szkole podstawowej

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

1. Ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2020 r. poz. 2198) 4. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2022/2023 5. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2

Jak często należy aktualizować ten dokument

Nie później niż do 15 września

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Nadzór pedagogiczny

PAKIET: Wrzesień 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.