§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023

Liczba stron: 2

Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego – przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 164 ust. 3 ustawy z dnia 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron