Ostatnia aktualizacja: 12.11.2020

Liczba stron: 4

Projekt ewaluacji wewnętrznej

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Narzędzia ewaluacji: Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej w zakresie edukacji przyrodniczej i mate

PAKIET: Listopad 2020

Bieżące funkcjonowanie szkół w czasie pandemii