§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2023

Liczba stron: 1

Projekt zmian w statucie szkoły

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 82 ust. 2 w związku z art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zorganizowanie oddziału przygotowawczego

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Prawo wewnątrzszkolne

PAKIET: Maj 2023

Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego, regulamin pracy i inne dokumenty po nowelizacji Karty Nauczyciela, awans zawodowy po zmianach.