§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022

Liczba stron: 3

Protokół przeprowadzonego egzaminu poprawkowego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 16 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Nie później niż do 31 sierpnia

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

PAKIET: Wrzesień 2022

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023.