§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023

Liczba stron: 5

Przykładowy fragment regulaminu pracy dotyczący badań trzeźwości

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 221c § 10, ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Kontrola trzeźwości

PAKIET: Maj 2023

Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego, regulamin pracy i inne dokumenty po nowelizacji Karty Nauczyciela, awans zawodowy po zmianach.