§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2022

Liczba stron: 2

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)

Podgląd początkowych stron