§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2022

Liczba stron: 5

Wzór oceny dorobku zawodowego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

"art. 9c ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)"

Podgląd początkowych stron