§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023

Liczba stron: 2

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 9c ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ((Dz. U. z 2023 r. poz. 984)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego - rozpoczęcie stażu 1 września 2020 r.

PAKIET: Maj 2023

Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego, regulamin pracy i inne dokumenty po nowelizacji Karty Nauczyciela, awans zawodowy po zmianach.