§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2022

Liczba stron: 3

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

PAKIET: Maj 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkachw okresie czerwiec-sierpień 2022 r.