§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2022

Liczba stron: 3

Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1762Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

PAKIET: Maj 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkachw okresie czerwiec-sierpień 2022 r.