Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023

Liczba stron: 3

Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu ds. opracowania IPET - organizacja i udzielanie pomocy uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim organizacja kształcenia specjalnego

Podgląd początkowych stron