Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023

Liczba stron: 2

Tabela. Zmiany dotyczące wzorów świadectw szkolnych i pozostałej dokumentacji nauczania

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Świadectwa szkolne

PAKIET: Maj 2023

Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego, regulamin pracy i inne dokumenty po nowelizacji Karty Nauczyciela, awans zawodowy po zmianach.