§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022

Liczba stron: 1

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie aneksu arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 70 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron