§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022

Liczba stron: 1

Wniosek do organu prowadzącego o zatwierdzenie aneksu arkusza organizacji szkoły

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 17 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron