§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 05.04.2023

Liczba stron: 1

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie projektu arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 70 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

do dnia 21 kwietnia danego roku

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Organizacja roku szkolnego

PAKIET: Marzec 2023

Kodeks pracy po zmianach, Karta Nauczyciela 2023, nowe wymagania w konkursie na dyrektora szkoły. Rekrutacja, organizacja pracy, bieżące funkcjonowanie placówki.