§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 05.04.2023

Liczba stron: 1

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 80 ust. 2 pkt 1 w zw. z Art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Prawo wewnątrzszkolne

PAKIET: Marzec 2023

Kodeks pracy po zmianach, Karta Nauczyciela 2023, nowe wymagania w konkursie na dyrektora szkoły. Rekrutacja, organizacja pracy, bieżące funkcjonowanie placówki.