§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 3

Umowa o pracę na czas określony

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 10 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron