§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 3

Wzór umowy o pracę z osobą niebędącą nauczycielem (art. 15 ust. 6 UPO)

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 15 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron