§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 1

Uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 25.08.2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz.U. z 2022 r. poz. 1822)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

PAKIET: Marzec 2023

Kodeks pracy po zmianach, Karta Nauczyciela 2023, nowe wymagania w konkursie na dyrektora szkoły. Rekrutacja, organizacja pracy, bieżące funkcjonowanie placówki.