§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022

Liczba stron: 1

Wniosek o skrócenie albo przedłużenie okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 16 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r.w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1283 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron