Ostatnia aktualizacja: 12.04.2023

Liczba stron: 2

Wniosek o wydanie opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron