Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023

Liczba stron: 7

Wykaz odpraw przysługujących nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Odprawy dla nauczycieli

PAKIET: Maj 2023

Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego, regulamin pracy i inne dokumenty po nowelizacji Karty Nauczyciela, awans zawodowy po zmianach.