Ostatnia aktualizacja: 23.11.2022

Liczba stron: 15

Wykaz uchwał podejmowanych przez radę pedagogiczną w szkole

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Organizacja pracy szkoły

PAKIET: Listopad 2022

Rozwój zawodowy nauczycieli, ocena pracy, procedury i regulaminy w sytuacjach trudnych i kryzysowych.