§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2023

Liczba stron: 12

Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 - szkoła podstawowa

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 69 ust. 7 ustawy z dnia 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron