§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 2

Zarządzenie dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

§ 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną

Co musisz zrobić?

​Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron