§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 2

Zarządzenie w sprawie kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem BHP

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604)

Jak często należy aktualizować ten dokument

§ 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604)

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron