§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 1

Zarządzenie w sprawie określenia ekwiwalentu oraz zakupu odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników zatrudnionych w szkole

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 2377 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Raz w roku

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron