Ostatnia aktualizacja: 23.11.2022

Liczba stron: 2

Zawiadomienie organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę/warunków pracy i płacy

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Ocenianie pracowników niepedagogicznych

PAKIET: Listopad 2022

Rozwój zawodowy nauczycieli, ocena pracy, procedury i regulaminy w sytuacjach trudnych i kryzysowych.