§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 1

Zobowiązanie do poprawienia planu rozwoju zawodowego po wprowadzeniu w nim zmian na wniosek nauczyciela

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

§ 3 ust. 4, § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 2200)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

PAKIET: Styczeń 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie styczeń – marzec 2022 r.