[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:22.05.2014
  • Aktualizowany: 23.07.2014
  • Liczba stron:6
Arkusz kontroli oceny wewnątrzszkolnej

Zawiera kryteria ocen i zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 roku zmieniające Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83 poz. 562 ze zmianami).

Podgląd stron

Arkusz kontroli oceny wewnątrzszkolnej - strona 1 z 6
Arkusz kontroli oceny wewnątrzszkolnej - strona 2 z 6
Arkusz kontroli oceny wewnątrzszkolnej - strona 3 z 6
Arkusz kontroli oceny wewnątrzszkolnej - strona 4 z 6
Arkusz kontroli oceny wewnątrzszkolnej - strona 5 z 6
Arkusz kontroli oceny wewnątrzszkolnej - strona 6 z 6