[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:21.11.2013
  • Aktualizowany: 04.09.2014
  • Liczba stron:3
Procedura dotycząca godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Ustawy – Karta Nauczyciela

Celem niniejszej procedury jest precyzyjne określenie rocznego wymiaru godzin do odpracowania przez nauczycieli, rodzaju zajęć oraz sposobu dokumentowania przepracowanych godzin wynikających z art.42 Karty nauczyciela. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zmian.)

Podgląd stron

Procedura  dotycząca godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2  Ustawy – Karta Nauczyciela - strona 1 z 3
Procedura  dotycząca godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2  Ustawy – Karta Nauczyciela - strona 2 z 3
Procedura  dotycząca godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2  Ustawy – Karta Nauczyciela - strona 3 z 3