Promowana jest wartość edukacji. Ankieta dla nauczycieli
  • Opublikowany:08.09.2014
  • Aktualizowany: 08.09.2014
  • Liczba stron:4
Promowana jest wartość edukacji. Ankieta dla nauczycieli

Realizacja założeń ewaluacyjnych przyjętych w projekcie ewaluacji wewnętrznej wymaga zastosowania zestawu narzędzi badawczych, takich jak: kwestionariusze, wywiady, ankiety oraz analizy dokumentacji. Niniejszy dokument jest przykładowym narzędziem ewaluacyjnym w formie ankiety dla nauczycieli, która pomaga zbadać spełnianie wymagania: promowana jest wartość edukacji. Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 roku zmieniające Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 560), Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168 poz. 1324 ze zm.).

Podgląd stron

Promowana jest wartość edukacji. Ankieta dla nauczycieli - strona 1 z 4
Promowana jest wartość edukacji. Ankieta dla nauczycieli - strona 2 z 4
Promowana jest wartość edukacji. Ankieta dla nauczycieli - strona 3 z 4
Promowana jest wartość edukacji. Ankieta dla nauczycieli - strona 4 z 4