[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:14.11.2013
  • Aktualizowany: 02.09.2014
  • Liczba stron:1
Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji

Gotowy do wypełnienia formularz uchwały rady pedagogicznej. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256 pozycja 2572). Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83 poz.562 ze zmianami). Rozporządzenie MENiS z 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 52 poz. 466 ze zm.).

Podgląd stron

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji - strona 1 z 1