[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:13.11.2013
  • Aktualizowany: 04.09.2014
  • Liczba stron:8
Wewnątrzszkolna procedura organizacji przebiegu egzaminu gimnazjalnego

W dokumencie przedstawione są sposoby przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, począwszy od zasad obiegu informacji dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu, po sposoby informowania uczniów i rodziców o wynikach egzaminu. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83 poz.562 ze zmianami).

Podgląd stron

Wewnątrzszkolna procedura organizacji przebiegu egzaminu gimnazjalnego - strona 1 z 8
Wewnątrzszkolna procedura organizacji przebiegu egzaminu gimnazjalnego - strona 2 z 8
Wewnątrzszkolna procedura organizacji przebiegu egzaminu gimnazjalnego - strona 3 z 8
Wewnątrzszkolna procedura organizacji przebiegu egzaminu gimnazjalnego - strona 4 z 8
Wewnątrzszkolna procedura organizacji przebiegu egzaminu gimnazjalnego - strona 5 z 8
Wewnątrzszkolna procedura organizacji przebiegu egzaminu gimnazjalnego - strona 6 z 8
Wewnątrzszkolna procedura organizacji przebiegu egzaminu gimnazjalnego - strona 7 z 8
Wewnątrzszkolna procedura organizacji przebiegu egzaminu gimnazjalnego - strona 8 z 8