[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
Twoja sugestia
Napisz jakiego dokumentu potrzebujesz, postaramy się opracować go specjalnie dla Ciebie.Plany i harmonogramy

OSTATNIA AKTUALIZACJA:03.09.2014

Pozwala zaplanować pracę świetlicy szkolnej biorąc pod uwagę rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań twórczych uczniów. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ze zmianami – art.43 ustęp 2 (tekst jednolity Ustawa o syst ...

Zawiera wzorcowe treści Organizacja placówki Plan
OSTATNIA AKTUALIZACJA:03.09.2014

Plan pracy szkoły podstawowej zawiera szczegółowe zadania przyjęte przez placówkę do realizacji w obszarach: dydaktycznym, opiekuńczym, wychowawczym oraz organizacji i kierowania. W planie ujęte są poszczególne działania, oczekiwane efekty, terminy realiz ...

Zawiera wzorcowe treści Organizacja placówki Plan
OSTATNIA AKTUALIZACJA:03.09.2014

Plan pracy szkoły podstawowej zawiera szczegółowe zadania przyjęte przez placówkę do realizacji w obszarach: dydaktycznym, opiekuńczym, wychowawczym oraz organizacji i kierowania. W planie ujęte są poszczególne działania, oczekiwane efekty, terminy realiz ...

Zawiera wzorcowe treści Organizacja placówki Plan
OSTATNIA AKTUALIZACJA:03.09.2014

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2009r. nr 168 poz. 1324 ze zm.). Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r. ze zm ...

Zawiera wzorcowe treści Organizacja placówki Plan