[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
Forma produktu:4 płyty CD z zestawami dokumentacji
Opakowanie:Etui do przechowywania wszystkich płyt z cyklu
Cena jednej płyty:179 zł netto + 23% VAT
Koszty wysyłki:0 zł
Warunki zamówienia:Szczegóły
Autorzy:Eksperci i praktycy z wieloletnim doświadczeniem z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, wizytatorzy KO oraz inspektorzy ds. oświaty
Przykładowy dokument:Zakres i plan pracy dyrektora szkoły na rok szkolny 2018/2019


Dokumentacja Dyrektora Szkoły na płytach CD

Roczny cykl płyt obejmuje ok. 500 gotowych do wykorzystania dokumentów

Kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania


Roczny cykl 4 płyt obejmujący ok. 500 gotowych do wykorzystania dokumentów. Wszystkie dokumenty są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym. Płyty ukazują się w miesiącach: wrzesień, listopad, styczeń, maj i zawierają dokumenty przydatne w danym okresie roku szkolnego.


Aktualna płyta CD WRZESIEŃ 2018 pt.: „Planowanie i organizacja roku szkolnego 2018/2019 oraz ocena pracy nauczyciela po zmianach” zawiera w szczególności:

  • 28 dokumentów związanych z oceną pracy nauczyciela i dyrektora po zmianach - procedury, harmonogramy, regulaminy określające wskaźniki oceny pracy nauczyciela
  • 14 dokumentów związanych z awansem zawodowym po zmianach – plany rozwoju zawodowego, akty nadania i zaświadczenia
  • Listy obowiązków dyrektora szkoły we wrześniu 2018 wraz z terminami ich realizacji
  • Plany nadzoru pedagogicznego na rok 2018/19 dla każdego typu placówki oraz projekty ewaluacji wewnętrznej dla zagadnień określonych w Kierunkach Polityki MEN
  • Dokumentację ppp oraz inne regulaminy, procedury i uchwały potrzebne na początku roku szkolnego 2018/19

Uwaga! Najnowsze akty prawne uwzględnione na płycie to:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 26 lipca 2018 r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego z dnia 29 maja 2018 r.
  • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019
PRZYKŁADOWY DOKUMENT

Zakres i plan pracy dyrektora szkoły na rok szkolny 2018/2019

Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły