Ostatnia aktualizacja: 14.03.2022

Liczba stron: 3

Arkusz obserwacji zajęć – przedmiotu

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Podgląd początkowych stron