§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023

Liczba stron: 1

Decyzja dyrektora dotycząca zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 68a ust. 2 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron