§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023

Liczba stron: 2

Wniosek nauczyciela o bezpłatny urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 68b ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w zw. z art. 1731 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron