Ostatnia aktualizacja: 12.04.2023

Liczba stron: 2

Decyzja dyrektora w sprawie elastycznej organizacji pracy pracownika niepedagogicznego

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron