Ostatnia aktualizacja: 12.04.2023

Liczba stron: 2

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy nauczyciela nieposiadającego prawa do urlopu wychowawczego

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron