§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2022

Liczba stron: 2

Decyzja dyrektora w sprawie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wersja 2

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 158 ust. 9 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dalej u.p.o., § 11bab ust.3 pkt 21rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron