§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2022

Liczba stron: 5

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 157 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron