§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 2

Decyzja o wstrzymaniu wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

Art. 71 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron