§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 2

Protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

Art. 72 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron