§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2023

Liczba stron: 2

Deklaracja o kontynuowaniu w roku szkolnym 2023/2024 wychowania przedszkolnego w tym publicznym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 12a Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

do 30 czerwca 2023 r.

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron