§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2023

Liczba stron: 1

Przekazanie organizacji związkowej aneksu arkusza organizacji

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 110 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900)), § 17 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron