§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 1

Imienna ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły i innych druków szkolnych

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron